[bt_bb_section layout=”boxed_1200″ top_spacing=”large,;,,;,,;,,;,” bottom_spacing=”large,;,,;,,;,,;,” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”dark-skin” background_color=”” background_image=”3304″ background_overlay=”” parallax=”0.7″ parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” bt_bb_toggled=”false” lazy_load=”yes” parallax_zoom_start=”” parallax_zoom_end=”” parallax_blur_start=”” parallax_blur_end=”” parallax_opacity_start=”” parallax_opacity_end=”” top_section_coverage_image=”” bottom_section_coverage_image=”” show_video_on_mobile=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation”][bt_bb_row][bt_bb_column width=”1/2″][bt_bb_separator top_spacing=”medium” bottom_spacing=”” border_style=”none” border_width=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”” headline=”ПОЛИТИКА ЗА
ПОВЕРИТЕЛНОСТ” subheadline=”” html_tag=”h1″ size=”normal,;,,;,,;,,;,” align=”inherit,;,,;,,;,,;,” dash=”none” color_scheme=”” color=”” font=”inherit” font_size=”” font_weight=”bolder” url=”” target=”_self” el_id=”” el_class=”” el_style=”” supertitle_position=”” superheadline_font_weight=”” subheadline_font_weight=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation”][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/2″][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”boxed_1200″ top_spacing=”medium” bottom_spacing=”” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”gray-background” background_color=”” background_image=”” background_overlay=”” parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” bt_bb_toggled=”false”][bt_bb_row][bt_bb_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”middle” animation=”fade_in” padding=”normal” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” width_lg=”1/1″ width_md=”1/1″ width_sm=”1/1″ width_xs=”1/1″][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_headline supertitle_position=”outside” font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”” headline=”Условия за съхранение и
използване на личните данни

” subheadline=”” html_tag=”h2″ size=”inherit,;,,;,,;,,;,” align=”inherit,;,,;,,;,,;,” dash=”none” color_scheme=”” color=”” font=”inherit” font_size=”” font_weight=”” superheadline_font_weight=”” subheadline_font_weight=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_text]

Клиентът може по всяко време да поиска от brau-meister.com заличаване на клиентския си профил. 

При извършване на промени в условията, brau-meister.com се задължава да уведоми клиента чрез съобщение на електронната му поща и/или публикува на видно място в brau-meister.com.

brau-meister.com няма да споделя личните данни на клиентите или да ги предоставя на трети лица при никакви положения и се задължава да пази конфиденциалност относно данните на всеки потребител и направените от него поръчки.

При потвърждаване на поръчката си всеки потребител се съгласява с условията за ползване на brau-meister.com

Клиентът се задължава при ползуване на brau-meister.com:

  • да спазва българското законодателство, настоящите Условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
  • да не нарушава чужди имуществени или не имуществени права, включително право на интелектуална собственост;
  • да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг клиент,
  • да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други клиенти да използват магазина, както и да не използва магазина по начин, предизвикващ отказ от услугите;
  • да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в brau-meister.com и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
  • да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;
  • да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите условия.

При неспазване на задълженията по предходната алинея, brau-meister.com има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на клиента и трети лица до клиентския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Клиента. В тези случаи, brau-meister.com има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

[/bt_bb_text][bt_bb_separator top_spacing=”extra_large,;,,;,,;,,;,” bottom_spacing=”normal,;,,;,,;,,;,” border_style=”none” border_width=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation”][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section]